Susanna Cederquist

Om Blipsay

Bakom Blipsay står Susanna Cederquist, föreläsare och konsult inom tillgänglighet och mångfald (Se mer här). Susanna arbetar handledande inom framförallt utbildning utifrån våra naturliga olikheter och begreppet tillgänglig text.

Behovet av att kunna tillgängliggöra tryckt text, att på ett enkelt och smidigt sätt kunna få den uppläst har jag sett under en lång tid och i min bok "Dyslexi + Styrkor = sant" provade vi, och det fungerade (Se mer här).

Blipsay ger ett nytt alternativ för användaren att ta till sig innehållet i en text. För stunden eller för jämnan.
— Susanna Cederquist

För mig betyder "tillgänglighet" att flera alternativ finns med från början, inte som speciallösningar för en del av oss i efterhand. Resultatet heter Blipsay: Allt du behöver är en smartphone eller surfplatta och någon av de många gratis QR-skannerappar som finns att tillgå. Du blippar och innehållet spelas upp med en riktig röst.

Jag hoppas och tror att den här tekniken kommer att kunna underlätta vardagen för många.


För textskapare

Vill du gardera att ditt budskap kan nå ut till fler? Att fler på ett effektivt sätt ska kunna ta del av innehållet i din text?

– Du skickar oss din text via beställningsformuläret och får tillbaka det lyssningskodat. Enkelt och smidigt! 

 

Tryckt text

Lyssningskoderna sätts på varje sida alternativt vid varje stycke. Du behöver inte blippa varje gång, men däremot ska du kunna börja lyssna vart du vill i texten.

 

Exempel: Informationsbrev, texthäfte i skolan, bok, meny eller broschyr. Passar för all tryckt text.

 

Digital text

Här används istället en knapp intill texten, tryck på play och inläsaren börjar läsa. 

Exempel: digitala texter som e-böcker, pdf:er etc.


I en befintlig tryckt text, som i nuläget inte ska tryckas på nytt kan man få lyssningskoderna i form av klistermärken som klistras in i den aktuella texten.  Man kan även använda en QR-läsare som får telefonen att vibrera när denna passerar lyssningskoden för att på ett lättare sätt kunna finna den i texten.


Ladda upp din text i formuläret och få ett pris. På så vis får du snabbt veta vad det skulle kosta att lyssningskoda din text.

Ljudet finns online hos oss under 12 månader och för 910 kr kan ni sedan förlänga perioden med ytterligare 1 år. För varje gång ni beställer något nytt startar utan extra kostnad en ny årsperiod för ALLT ni köpt tidigare.


med stöd av stiftelsen Promobilia

med stöd av stiftelsen Promobilia